آیا بین هوش واستعداد انسان تفاوت وجود دارد؟

باید بگیم هوش مقوله ایست انتسابی ومثل یک موهبت الهی با کودک به دنیا می آید واز طریق آموزش از روش غیرمستقیم تقویت میشود.اما استعداد مقوله ایست اکتسابی وساختنی. درواقع شما میتوانید با شناخت پتانسیل های هوشی در کودکان آموزش…

آموزش مفاهیم ریاضی در پیش دبستانی(بخش سوم)

مفاهیم مربوط به دانش منطقی – ریاضی (درست اندیشیدن) ۱.طبقه بندی : طبقه بندی اشیاء بر اساس رنگ یا شکل می توان به کودکان ۴ ساله اموزش داد. ۲. ردیف سازی : این مفهوم فعالیتی است برای یادگیری مفهوم عدد…

پرخاشگری

عواطف و احساسات ، نحوه ی رفتار و عملکرد انسان را مشخص میکند و در اداره کردن امور زندگی روزمره نقش به سزایی دارد.رفتار پرخاشگرانه که از انگیزه ی پرخاشگری سرچشمه میگیرد با تعریف های زیاد و متفاوتی بیان شده…

آموزش در پیش دبستانی

سنین سه تا شش سالگی که دوره کودکستان و پیش دبستانی است در این دوره کودکان بسیار پرتحرک و علاقه زیادی به بازی دارند و احساسات خود را بروز میدهند و به شناخت محیط میپردازند،بسیار کنجکاو و به همکاری با…

روش تدریس پیش دبستانی

اموزش به کودکان یک فرایند تعاملی,دوطرفه و پویاست و یادگیری کودکان نتیجه تعامل کودک و مربی و برخاسته های از تجربه های یادگیری کودکان است .تعاملی بودن روش همیشه مطلوب تر از نوع غیر تعاملی ان است. منظور ان است…

بازی های آموزشی

بازیهایی آموزشی : روشی بسیار کار ساز است زیرا کودک متوجه نمیشود به او درس اخلاق می دهید وخیلی راحت آنها را قبول می کند و به مرور یاد میگیرد رفتار درست چیست و در موقعیت هایی مختلف چه واکنشی…

برنامه مهر ماه هفته اول

برنامه مهر ماه هفته اول واحد کار :اموزشگاه &ریاضی: تست عدد.تست رنگ.تست اشکال &مهارت حرکتی (ریز): تست مداد دست گرفتن &زبان اموزی: قصه گویی و روش های تقودت شنیداری &علوم:بهداشت فردی &قران: اشنایی با نام خدا وکلمه الله &خلاقیت ونقاشی:…