آوریل 14, 2019

آیا بین هوش واستعداد انسان تفاوت وجود دارد؟

 هوش مقوله ایست انتسابی ومثل یک موهبت الهی با کودک به دنیا می آید واز طریق آموزش از روش غیرمستقیم تقویت میشود.اما استعداد مقوله ایست اکتسابی […]
آوریل 14, 2019

کشف استعداد در کودکان

کشف استعداد با کشف علاقه فرق دارد کشف استعداد یک پروسه بسیار پیچیده است. استعداد با علاقه فرق می کند. استعداد از سه فاکتور تشکیل شده […]
آوریل 14, 2019

چگونه استعدادهای کودکم را از روی رفتارش کشف کنم ؟

استعداد بعضی از کودکان برای اطرافیان قابل مشاهده است، اما بعضی از کودکان ممکن است استعدادهای پنهانی داشته باشند که آن هارا با پرحرفی، خیال بافی، […]
آوریل 7, 2019
کودک ارام نمیگیرد|مهدکودک و پیش دبستانی دانشگاه کوچک

کودکمان آرام نمی گیرد ..

او دوست دارد همه چیز را با عجله انجام دهد و از هر چیزی که حرکت می دهد، لمس می کند، احساس می کند و به […]
مارس 18, 2019

هدف از استعداد یابی چیست ؟

شناخت هوش های برتر کودک و هدف گذاری برای. برنامه آینده کودک با این دیدگاه خاص که کودک در مسیر صحیح قرار گیرد و برنامه های. […]