سپتامبر 10, 2018

روش مونته سوری در مهد کودک و پیش دبستانی

انگیزهای بیرونی مانند تقویت کننده ها ،جایزه ها کوپن ها ستاره ها توصیه نمیشود.زیرا بر این باورند که فعالیت ها خود به خود ارضا کننده است.در […]
آگوست 10, 2018

فلسفه مونته سوری

کودک بیش از ۶سال از طریق تماس مستقیم با محیط یاد میگیرد،از راه حواس و از راه جنبش و حرکت کودک دقیقا انچه در محیط است […]
آگوست 7, 2018

مونته سوری

کودک پیش از6سالگی ازطریق تماس مستقیم بامحیط یادمیگیرد ازراه همه حواس وازراه جنبشی وحرکت .کودک دقیقا آنچه راکه در محیط  است جذ ب میکند .اسباب بازی […]
جولای 28, 2018

تاثیر محیط و نظم محیط بر تمرکز کودکان

بخش قابل توجه یادگیری کودکان از طریق کشف محیط اطرافشان است.کودکان کنجکاو هستند و بیش از افراد بالغ به محیط اطراف خود توجه میکنند.پس محیط یکی […]
می 28, 2018

مهدکودک و پیش دبستانی دانشگاه کوچک از دید یکی از مربیان

انسان از آغاز تولد درحال تعلیم وتربیت است.با تربیت میتوان افراد را پروراند، ساخت و در نتیجه اجتماعی را دگرگون کرد. تربیت باید با برنامه، دقیق […]