دسامبر 2, 2018

عوامل عدم تمرکز در کودکان

امروزه کودکان زیادی دچار کم حواسی و شیطنت هستند که اغلب والدین برچسب پیش فعالی و یا کم هوشی به آنها زده وبه دنبال دارو هستند […]
نوامبر 18, 2018

روش تدریس پیش دبستانی

اموزش به کودکان یک فرایند تعاملی,دوطرفه و پویاست و یادگیری کودکان نتیجه تعامل کودک و مربی و برخاسته های از تجربه های یادگیری کودکان است .تعاملی […]
نوامبر 10, 2018

بازی های آموزشی

بازیهایی آموزشی : روشی بسیار کار ساز است زیرا کودک متوجه نمیشود به او درس اخلاق می دهید وخیلی راحت آنها را قبول می کند و […]
نوامبر 10, 2018

برنامه مهر ماه هفته اول

برنامه مهر ماه هفته اول واحد کار :اموزشگاه &ریاضی: تست عدد.تست رنگ.تست اشکال &مهارت حرکتی (ریز): تست مداد دست گرفتن &زبان اموزی: قصه گویی و روش […]
نوامبر 10, 2018

سن مناسب یادگیری زبان دوم

یادگیری زبان دوم در سنین کودکی , تکامل و فعالیت مغز در بزرگسالی را تحت تاثیر قرار می دهند . و سبب کسب مهارتهای ● ارتباطی […]