دسامبر 28, 2018

آموزش نقاشی

هنرمند وکودک وقتی نقاشی میکنند چیزها را چنان که در حقیقت بیرونی وجود دارد نشان نمیدهد .بلکه به گونه ای که آنها درذهن می بینند و […]
دسامبر 28, 2018

پرخاشگری

عواطف و احساسات ، نحوه ی رفتار و عملکرد انسان را مشخص میکند و در اداره کردن امور زندگی روزمره نقش به سزایی دارد.رفتار پرخاشگرانه که […]
دسامبر 23, 2018

آموزش در پیش دبستانی

سنین سه تا شش سالگی که دوره کودکستان و پیش دبستانی است در این دوره کودکان بسیار پرتحرک و علاقه زیادی به بازی دارند و احساسات […]
دسامبر 23, 2018

اموزش نقاشی به کودکان پیش دبستانی

نقاشی وسیله ای بیانی است که به کودک اجازه می دهد خود را از تنش ها رها کند.این رهایی از دلهره ها و تنش ها هتگامی […]
دسامبر 23, 2018

گالری تصاویر آذر 97