سپتامبر 10, 2018

روش مونته سوری در مهد کودک و پیش دبستان اصفهان

کلاس های مونته سوری در اصفهان: در دوره مونته سوری ابتدا زمانی برای دور هم بودن یادگیری سهیم شدن جنبش و حرکت داستان،موسیقی و سکوت فراهم […]
سپتامبر 10, 2018

مدارس مونته سوری

یک محیط نظم یافته با ابزارهایی است که اصولا از جنس چوب هستند.کودک در مدارس مونته سوری به کار کردن تمرکز ،لذت بردن فرا خوانده میشود.در […]
سپتامبر 10, 2018

کلاس های مونته سوری در اصفهان

در اصفهان بسیار معدود هستند کسانی که بطور تخصصی کلاس های مونته سوری را برگزارکنند.مونته سوری در دوره ریاضیات و فرهنگ و علوم ابزار خاص دارد […]
سپتامبر 10, 2018

کودک در دوره مونته سوری چگونه عمل میکند؟

کودک در کلاس میگردد و از طریق ابزار موجود یاد میگیرد. کودک بطور مداوم و تکراری فعالیت ها را انجام میدهد. کودک خود وسیله ای که […]
سپتامبر 10, 2018

حوزه های آموزش در مونته سوری

*زندگی عملی شامل :هماهنگی و رشد مهارت های حرکتی مراقبت از خود و مراقبت از محیط و ادب و مهربانی *اموزش حسی:شامل لامسه دیداری بویایی چشایی […]