آوریل 14, 2019

چگونه فرزندی خلاق وباهوش داشته باشیم؟

همه دوست دارند فرزند باهوش ونابغه ومودب داشته باشند این مسـله ممکن است کمی بلندپروازانه باشد اما غیرممکن نیست،صرف نظر از ژنتیک واستعداد ذاتی آموزش هم […]
آوریل 14, 2019

یک مهدکودک خوب باید دارای چه ویژگی هایی باشد

رعایت نظافت کودکان به  علت پایین بودن سطح ایمنی و تماس بیشتر مواد آلوده کننده و نیز رعایت نکردن اصول اولیه بهداشتی, بیشتر از بزرگترها در […]
آوریل 14, 2019

آیا بین هوش واستعداد انسان تفاوت وجود دارد؟

 هوش مقوله ایست انتسابی ومثل یک موهبت الهی با کودک به دنیا می آید واز طریق آموزش از روش غیرمستقیم تقویت میشود.اما استعداد مقوله ایست اکتسابی […]
آوریل 14, 2019

کشف استعداد در کودکان

کشف استعداد با کشف علاقه فرق دارد کشف استعداد یک پروسه بسیار پیچیده است. استعداد با علاقه فرق می کند. استعداد از سه فاکتور تشکیل شده […]
آوریل 14, 2019

چگونه استعدادهای کودکم را از روی رفتارش کشف کنم ؟

استعداد بعضی از کودکان برای اطرافیان قابل مشاهده است، اما بعضی از کودکان ممکن است استعدادهای پنهانی داشته باشند که آن هارا با پرحرفی، خیال بافی، […]