پرورش خلاقیت بوسیله بازی ها|مهدکودک و پیش دبستانی دانشگاه کوچک

تخیل یکی از بزرگترین منابع ناشناخته درپرورش توانایی یادگیری کودک میباشد. شکل گیری معنای ‌‌”خود” و لذت بردن ازشادی ناشی ازخلاقیت اوست. مهارتهای تخیلی تقریبا درهمه کودکان درسنین پیش ازدبستان به طور طبیعی رشد میابد. ولی والدین ونخستین مربیان باتشویقهای بیشتر و جهت دهی به تخیل کودک نقش مهمی در گسترش این نیرو دارند، هرچند درجوامع امروزی به سهولت بوسیله تلوزیون وفیلمها وکارتونها وبازیهای کامپیوتری مقدارزیادی ازاین رشدها ازبین میروند وباعث ازبین رفتن معصومیت وبه تباهی کشیده شدن کودک شده است.

مسولان آموزشی بیشتر نگران کمبود معلمان علوم وریاضی اند اما کسی نگران نیازبه پرورش خلاقیت و رویای کودک نیست. دراین مقاله اشاره هایی به این موضات میکنم به امید مثمرثمر بودن

.

“مهمترین وظیفه کودک بازی کردن است”.این گفته همه محققان وروانشناسان وحتی ائمه میباشد ، زیراکه بازی نه تنهابرای کودکان سرگرم کننده است بلکه درضمن بازی بسیاری از مهارتهای فردی، اجتماعی وزندگی راکودک فرامیگیرد که این مهارتهادر بزرگسالی بدرد کودک میخورد. درحدود ۱۸ ماهگی کودکان علایموانمود سازی(تخیل) رادربازیهایشان درغذاخوردن باقاشق یافنجان خالی ونیز باصداهایی که بیانگر لذت بردن است ، رانشان میدهندمیل کودک به بازی یکی ازقابلیتهای اساسی مغز انسان است که تشویق بزرگترهاموجب حفظ وتقویت وپرورش آن میگردد.

توانایی انسان برای برنامه ریزی آینده ، ازیک دقیقه تایک روز یاسالهای آینده تاحدودی ناشی ازتواناییهای خیال پردازی حوادث ممکن آینده است. وقتی دوره کودکی سرشار ازتخیل باشد پایه های زندگی غنی ازتخیل وپرنشاط در بزرگسالی گذاشته میشود ومهارتهای سازگاری ضروری برای مواجهه باجامعه ای پیچیده ایجادمیشود.‌

فواید ویژه وانمود سازی(بازیهای تخیلی) برای کودکان عبارتند از :

۱. خلق وخوی بهتر

۲. خودآگاهی

۳. مهارت تصور

۴. مهارتهای تکلم

۵. آگاهی ازاحساسات وهیجانات

۶. یادگیری نقشهادرموقعیتهای اجتماعی جدید

۷. انعطاف پذیری

۸. خلاقیت

خیال پردازی وبازیهای ذهنی میتواند موقعیتهای سخت ودشوار رابه شرایطی راحت تبدیل کنند.

یکی ازبزرگترین لذتهای پدر، مادریامربی بودن لذت بردن ازرشد کودک است که در۲تا۵ سالگی باپیچیدگی اعجاب انگیزی شکوفا میشود وازنوپایی به انسانی جستجوگر ، کنجکاو وبانشاط وخلاق تبدیل میشود .بیشترکودکان باداشتن امکانات متوسط این مراحل اعجاب انگیز رشد عقلانی وتخیلی واحساسی رابروز میدهند.یکی ازمزایای کارباکودکان دست یافتن دوباره بزرگترهابه حسهای عجیبه کنجکاوی، اکتشاف،وریزبینی بجای دنیای یکنواخت وخسته کننده بزرگسالی است. کودکان پیش دبستانی وجود بزرگسالان رامقام شروع کننده بازیها میپزیرند.بیشتر آنها هنوز اندوخته چندانی ازموضوع یا داستانهای مختلف کسب نکرده اند وبه دیگران نیازدارند . شمامیتوانید باگفتن یاخواندن داستان یاباگردهم آوردن چندسربازاسباب بازی،ظرف، ماشین، هواپیما، لگو، دومینو و…. شروع کننده بازی باشید، کودک درابتدانیازبه نوعی هدایت دارد.بنابراین باید تنها بایک داستان یابازی سفراتوبوس یابا یک اتاق مخصوص بااسباب بازیهای محدود کارتان راشروع کنید.کودکان شیفته تفریح وسرگرمی اندویکی ازعلل مداخله بزرگترها دربازی هیجان این کاراست .سعی کنید وقایع ، قصه ها یاداستانهایی وانمود سازی کنید که تاحدممکن عینی باشند.‌

نوزادانی که در کودکی ازهمه اعضا بدنشان را بهتراستفاده میکنند وبازیهای مختلفی راتجربه میکنند وبربدن خودکنترل بهتری دارند درنوجوانی چابکتر وپرتحرکترند؛ ووقتی درمهارتهایی مثل پریدن ، جست وخیز کردن ، تاب خوردن، سه جرخه سواری، بالارفتن، سرخوردن ودویدن ولی لی کردن مهارتهای کافی بدست می آورند، اعتمادبنفس بیشتری پیدامیکنند.

فعالیتهای تخیلی بعدی بابازی باانگشتان شروع میشود وبه حرکتهای عمده تری منتهی میشود که کل بدن رادربر میگیرد همه بازیها رامیتوان درتمام سنین انجام داد.اما وقتی کودکان کمی بزرگتر میشوند حس رقابت جویی برای جلب توجه رهبر گروه نیز درآنها پدیدار میشود که البته حس شادی وهیجان هم دراینصورت بیشتر میشود .که درحالت عادی رقابت طلبی ومایوس شدن درحدکم باید وجود داشته باشد تاکودکان شادشوند وازموقعیتهای خود احساس غرور کنند.درمقاله بعد به تعدادی از بازیهای مفید اشاره میکنم.‌

نویسنده: عظیمه عظیمی (خاله ندا)

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code