بازیهایی آموزشی :
روشی بسیار کار ساز است زیرا کودک متوجه نمیشود به او درس اخلاق می دهید وخیلی راحت آنها را قبول می کند و به
مرور یاد میگیرد رفتار درست چیست و در موقعیت هایی مختلف چه واکنشی باید نشان دهد .
پرتاب جوراب در سبد :
همه جوراب های تمیز اهالی خانه را در اتاق نشیمن جمع کنید و از کودک بخواهید لنگه جوراب ها را بیابد .سپس از جفت شدن
همه جوراب ها به او بیاموزید تا آنهارا در هم داخل کند وبه شکل توپ در بیاورد سپس چند متر دورتر چند جعبه کفش قرار
دهید .ونام هر کدام از اعضای خانواده را روی هر کدام از آنها بنویسید هدف از این بازی این است که کودک جوراب هر کسی
را در جعبه خودش پرتاب کند.
نکته آموزشی این بازی : مسئولیت .این بازی کودک را در انجام کارهای خانه وارد کرده اید .او می آموزد هر کسی در خانه
وظیفه ای برای انجام دادن دارد .
بازی های شاد :
روی کاغذ های مربعی شکل .تصاویری مختلفی از چهرهای را ترسیم کنید که به نوعی ناراحت .عصبانی .غمگین هستند کاغذ
ها را داخل سبد بگذارید واز کودک بخواهید یکی از کاغذ ها را بیرون بیاورد وچهره رو کاغذ را پانتومی بازی کند .ابتدا از
کودک سوال بپرسند چرا غمگینی ؟ چطور می تونم به کمک کنم ؟
کودکی که پانتومی بازی می کند پاسخ سوال را می دهد و دیگران به کودک سعی می کنند برای داشتن احساس خوب به او
راهکارارائه کنند یا اورا در آغوش بگیرن و بگویند متاسفم .
نکته آموزشی این بازی : همدردی .یکی از بهترین فضیلت های انسان است کودک تا زمانیکه احساس ناراحتی نداشته باشد
متوجه نمی شود چگونه می تواند به دیگران احترام و مهربانی خود را عرضه کند .
بازی دور یا نزدیک :یکی از کودکان را به عنوان یابنده انتخاب کنید و او را به بیرون اتاق بفرستید تا بچه های دیگر چیزی در
اتاق مخفی کنند و لز یابنده یابنده بخواهید وارد اتاق شود زمانیکه او به محل اختفای توپ نزدیک شد با ضربه های سریع روی
میز بزنید ولی اگر از محل دور شدید فاصله ضرب آهنگ ها را بیشتر و صدا را ضعیف تر و این کار را باید تا زمانی انجام داد
تا یا بنده توپ مورد نظر را بیابد .
نکته آموزشی این بازی : همکاری .این بازی حس همکاری را میان کودکان تقویت می کند .آنها با این بازی می آموزند که
چگونه با همکاری هم می توانند توپ قایم شده را بیابند واین همکاری چقدر لذت بخش وشاد است .
بازی گفتن حقیقت : اعضای خانواده را دور هم جمع کنید و به همه شرکت کنندها اجازه تمام کردن جمله را بدهید )من ترسیدم
وقتی ……(پدر و مادر می توانند با گفتن کلمات خود جمله را تمام ودر بازی شرکت کنند )من ترسیدم وقتی رادین در مغازه قایم
شد ونتوانستم او را پیدا کنم (وقتی همه این جمله را با داستان خود تمام کردند سراغ کلمه یا عبارت نیمه تمام دیگری بروید .
من خوشحال شدم……
نکته آموزشی این بازی : صداقت .وقتی به کودک خود فرصت بیان احساساتش را می دهید در واقع به او می آموزید می تواند
بدون ترس احساسات واقعی خود وحقیقت را بیان کند کودکان با نگاه کردن به به داستانهای پدر ومادر یاد میگیرند تا حقیقت را
بگویند .هنگامی که بسیار شفاف و روشن سخن می گوید و جلوی کودک از دیگر اعضای خانواده حمایت می کنید و به طور
غیر مستقیم رفتار سالم و درست را به کودک آموزش می دهید

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code