کودک در کلاس میگردد و از طریق ابزار موجود یاد میگیرد.
کودک بطور مداوم و تکراری فعالیت ها را انجام میدهد.
کودک خود وسیله ای که قرار است اموزش ببیند را انتخاب میکتد.
اولین بار مربی استفاده از ان وسیله اموزشی که مانند یک وسیله بازی است را انجام میدهد وسپس کودک راهدایت میکند تاکودک ان بازی که یک هدف اموزشی دارد را انجام دهد.
فعالیت های کودک باید هدف داشته باشد ک تنها یک مهارت را در هرمرحله مدنظر قرار دهد.به عبارتی با هر وسیله بازی تمرکز راهنما جهت اموختن یک مهارت در کودک است.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code