کودک پیش از6سالگی ازطریق تماس مستقیم بامحیط یادمیگیرد ازراه همه حواس وازراه جنبشی وحرکت .کودک دقیقا آنچه راکه در محیط  است جذ ب میکند .اسباب بازی ها ووسایل خانه وابزارهای مدرسه ومجموعه دراین دوران نقش بسیارمهمی دارند.کودک یادمیگیرد که ضمن احترام به خود ودیگران به محیط پیرامون ونظم آن اهمیت  دهد وبه آنها احترام بگذاردکودک در دوران 0تا3 ذهن جذاب دارد مانند اسنج همه چیزراجذب میکنداز 3تا6سال آگاهی به آن اضافه می گرد

*مشخصات یک کودک سالم ونرمال:

1.دوست داشتن نظم وکارکردن در سکوت وعلاقه کار

2.تمرکز درون زا

3.واقعیت گرا

4.شروع کننده ومبتکر

5.توانایی غلبه برغریزه تهلک

6.شنیدن فعال

7.مستقل

8.پر هیچان:بعضی ازدرون شاد باشد این واژه مقابل واژه افسرده است

9.آرام بعضی ازکودکان مضطرب نیستند

10صلح دوستی

11.همکاری کننده به جای رقابت

12.علاقه مند به کمک دیگران

*کودک منحرف:

وقتی محیط با شرایط رشد کودک تطابق نداشته باشد انحراف پیش می آید کودک منفعل میگردد

  • کودک منفعل: این کودکان تمرکز درون زاد ندارد رقابت جو هست.
  • چه موقعی کودک دچار این موارد میگردد؟

زمانی که حمایت کننده افرادی راداشته باشند یا بیش ازحد مقتدرانه اولیا به کودک کم توجهی داشته باشند.

کنترل بش ازحد محیط کودک وکم بودن زادی کودک یاآزادی عمل بیش ازحد بخشندگی زیاد واجازه شلختگی زیادو…..

*معالجه انحراف:

معالجه انحراف نه باتهدید  بلکه با نرمال کردن شرایط زندگی کودک اتفاق می افتد باید شرایط برای انجام کار کودک فراهم نمود

کودک بتواند تمرکز کند

کارراباهدف یاد بگیرد ولذت ببرد

ضروری ترین چیز برای کودکان تمرکز است .تمرکز زمینه همه شخصیت ورفتار اجتماعی کودک رامی سازد  برای این کار کودک باید دریابد که چگونه تمرکز کند

برای شرکت در کلاسهای  مونته سوری با مجموعه مهد و پیش دبستانی دانشگاه کوچک تماس بگیرید

 

 

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code