برای  رشد طبیعی  تکلم  وزبان  در کودکان  بایستی عوامل  متعددی ازقبیل:

1.شنوایی طبیعی2.هوش کافی3.سلامت دستگاه گویایی4.داشتن دقت طبیعی5.داشتن حافظه شنوایی6.محبت7.سلامت ارثی وخانوادگی8.فقدان  ضایعه مغزی

 اختلات تکلم

اختلالات در تکلم رابه صورتهای مختلفی تقسیم بندی کرده اند که در این نوشتار یکی ازاین تقسیم بندی ها  رامورد بررسی قرار می دهیم:

1)اشتباهات سخن گویی 2)معایب سخن گویی

* اشتباهات سخن گویی:تکرار یک کلمه اشتباه توسط کودک وعدم توجه والدین ونزدیکان به راهنمایی کودک برای تلفظ صحیح تااو بعدا دچار تکلم غلط وادای اشتباهی آن کلمه یالفظ می شود ویا حتی آن کلمه راحذفمیکند.برای مثال: (( آسان))  می گوید ((آشان))

*معایب سخن گویی:معایب در سخن گویی اثرات عمیقی برروی زندگی آینده کودک دارد ومشکلات رفتاریواجتماعی پرخطر برای کودک به وجد می اید

1)خاموشی وتاخیر در سخن گویی:

این اختلال به علت گوناگون ازقبیل فلج عضلانی.کری .کم هوشی .اختلالات دستگاه تکلم ضایعات مغزیرا بوجود می اورد که با متخصصان گفتار درمانی درمان می شود.

2) نقص در شنوایی: شنوایی راهیی است که میتوان عضلات ومفاصل تکلمی راهدایت کردوصداهای مورد احتیاج راایجاد میکند شنوایی تنهایی برای سخن گویی کافی نیست

3) لکنت زبان:این نوع بیماری موجب اختلالات دیگری هم میشود ازقبیل ترس.وحشت.تشویش .اختلالات روانی  عدم اعتماد به نفس

      انواع لکنت زبان:

*  لکنت زبان کلونیک : که تکرار تشنج آمیز  یک واج وهجا قبل از کلمه یاجمله ادا می شود

مثال:   ((ماماماماماما ن آآآآآآآآمد))

* لکنت زبان تونیک:عبارت است ازحالتی که در آن عضلات گویایی چند ثانیه تایک دقیقه ازحرکت باز می ایستدومانع تکلم میشود

*لکنت کلونو––تونونیک:ترکیب لکنت زبان کلونیک وتونیک است

براثر برخورد نادرست وخشن  باکودک مبتلا به لکنت ویاتوقع بیش ازظرفیت داشتن ازاوموجب این بیمار میشود.

 

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code