خلاقیت در مهدکودک و \یش دبستانی hjjhgjfhgfh
مارس 31, 2020

آموزش علوم و تاثیر آن بر خلاقیت کودک

به طور کلی میتوان گفت خلاقیت میتواند در همه ی فعالیت های انسان اتفاق بیفتد که شرط آن ابتکار ، ریسک کردن ، تفکر و نو […]
مارس 31, 2020

آموزش ستاره و سیاره و آزمایش شب و روز برای کودکان پیش دبستانی

برای کودکان یک تصویر از آسمان و منظومه شمسی میکشیم یا میتوانیم تصویر آن را به کودکان نشان دهیم. برای کودکان توضیح می دهیم که در […]
مارس 31, 2020

آموزش مفهوم راست و چپ به کودکان

در ابتدا باید تشخیص داده شود کدام کودکان راست دست و کدام یک چپ دست هستند. سپس برای کودکان توضیح میدهیم که اکثر آدمها مداد را […]
مارس 31, 2020

در داخل بدن خود چه داریم؟(آموزش اجزای بدن به کودکان)

کودکان را هدایت کنید تا به روشی غیرمعمول، به درون بدن خود هدایت شوند،به آن گوش دهند و آن را مشاهده کنند. با انجام چند مرحله […]
مارس 31, 2020

آموزش جمع به کودکان پیش دبستانی

در ابتدا چند نکته ی بسیار مهم برای آموزش آسان ریاضی به کودکان است چون ریاضی ذهن کودک را فعال میکند ریاضی در زندگی روزمره ی […]